Клуб „Дигитална работилница“- ръководител инж. Валерия Стоева