Учители в ГЦОУД – прогимназия

V а клас             Моника Ив. Тенева

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: Българска филология

Магистър: Иновации в обучението по история в средното училище

V б клас           Жулиета Ив. Дросева     

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование

VI клас             Теодора Ат. Тонева

Висше образование: Бургаски свободен университет, гр. Бургас

Магистър: Българска филология

IV ПКС: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

VII  клас           Нина Г. Петрова

Висше образование: Бургаски свободен университет, гр. Бургас

Магистър: Българска филология

V ПКС