Учители в ГЦОУД – прогимназия

V а клас                  Нина В. Николова

Висше образование: ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

Магистър: История

V б клас                  
VI а/б клас            Янка Д. Дренска

Висше образование: СУ „Климент Охридски“, гр. София

Магистър: Славянска филология (Чешки език и литература) и Българска филология

VI б/в клас            Кремена Ст. Динчева
VII а/б/в клас      Теодора Ат. Тонева

Висше образование: Бургаски свободен университет, гр. Бургас

Магистър: Българска филология

IV ПКС: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново