Учители в ГЦОУД – прогимназия

V а клас            Ралица Колева

Висше образование:

Специалност:

V б клас        Анелия Вичева

Висше образование:

Специалност:

V в клас        Теодора Георгиева

Висше образование:

Специалност:

VI а клас             Моника Ив. Николова

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: Българска филология

Магистър: Иновации в обучението по история в средното училище

VI б клас           Жулиета Ив. Дросева     

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование

VII  а-б  клас             Теодора Ат. Тонева – старши учител

Висше образование: Бургаски свободен университет, гр. Бургас

Магистър: Българска филология

III  ПКС: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново