Свят на учащи, където вашите деца

получават паспорт към света!

Актуално

Не пропускайте нашите актуални новини

Важно! За учениците от 12. клас

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

Уважаеми родители, уведомяваме ви, че от 05.06. до 12.06.2023 г. от 08:00 до 17:00 ч. в СУ „Константин Петканов“ ще бъдат приемани документи за записване на ученици в първи клас.

Необходими са всички документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата, отговарящи на посочените критерии при регистрацията.

1. Акт за раждане на детето (копие).

2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива):

– дете от приемно семейство – договор за настаняване или отглеждане на дете от приемно семейство / заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас;
– осиновено дете – съдебно удостоверение / съдебно решение за допускане на осиновяването;
– дете с трайни увреждания над 50% – документ от ТЕЛК / НЕЛК;
– дете с един или двама починали родители – копие на акт за смърт;
– дете от многодетно семейство (3 или повече деца) – актове за раждане на всички деца в семейството;
– дете – близнак – актове за раждане на всички деца в семейството;
– дете със СОП – решение на ТЕЛК или Протокол от лекарска комисия.

3. Документ за самоличност на родител/и (копие).

4. Удостоверение за завършен подготвителен клас или група – издава се от съответната детска градина (оригинал).

5. Комплект документи – заявление за записване, ИУЧ, спортни модули ще получите на място в училището.

Очакваме ви!

Добре дошли в официалния сайт на Средно училище „Константин Петканов“-Бургас

Тук можете да разберете за нас – кои сме, какви сме, какво сме постигнали, към какво се стремим. Какви сме били и какви искаме да бъдем, какво искаме да запомним и за какво мечтаем. Тук можем да бъдем с Вас, нашите приятели, родители, познати, да получим Вашите критики и/или похвали!

Нашите цели

Да развиваме и мотивираме децата всеки ден!

Е-дневник

Актуална информация за оценките и поведението на вашето дете.

Е-стол

Услугата e-stol ви дава възмжност бързо и лесно да поръчате обяд на вашето дете.