За родители

Родителски срещи за учениците от I до IV клас – 12.09.2022 г.

Електронна система за училищно хранене през учебната 2022/2023 г.

 

Възрастови кризи

Говорейки за криза в съзнанието на повечето от нас изплува нещо плашещо, травмиращо, нещо, което ни се иска да избегнем, да не се случва, да ни подмине.

Определение: криза (от древногръцката дума κρίσις – решение, повратна точка) – революция, преходно състояние. Прочетете още…

 

Училищна готовност

Тази готовност може да се раздели на готовност за учене и готовност за училище.

Училищната готовност най-вече се отнася до второто понятие, означаващо определено ниво на физическо, интелектуално,социално и емоционално развитие, които детето трябва да притежава преди постъпване в училище. Прочетете повече…