Иновации

Проект „Старт с програмирането“ е част от иновацията на СУ „Константин Петканов“ по въвеждане на нов учебен предмет за учениците от 5. и 6. клас. Към иновацията са включени 119 ученика.

Началото на проекта е през учебната 2018/2019 г. с използване на модерна образователна среда programiram.com, която се нагажда съгласно индивидуалните познания и умения на учениците. Обучението по основи на програмирането се извършва чрез интерактивни игри по кодиране, което гарантира заинтересованост у децата, задържане на интереса им, постигане на по-високи и трайни резултати.

Край на проекта 2021/2022 г.