Класни ръководители в прогимназиален и гимназиален етап

Класни ръководители в прогимназиален и гимназиален етап за учебната 2023/2024 година

V А –        Станка Андонова
V Б-         Десислава Димитрова
V В-         Нина Николова
VI А –      Албена Гарабедян
VI Б-       Валерия Стоева
VII А-     Славка Терзиева
VII Б-     Илияна Филипова
VIII А –  Даниела Кирякова
VIII Б –  Гергана Георгиева
IX А –     Елена Господинова
IX Б-      Янка Дренска
X А-        Радослава Колева/Павлина Пиперова- Стоянова
X Б-        Надя Калабалъкова
XI А-      Калин Мелихранов
XI Б-      Златина Иванова
XII А-     Калинка Милчева