КЛУБ „Математиката лесна и интересна“- ръководител: Калина Милчева