Клуб по шахмат – ръководител Павел Алексиев

Клуба по „Шахмат“ през учебната 2023/2024  година , се е насочил изцяло върху ученици от 1 до 4 клас, като по голяма част от тях са четвъртокласници.