Непедагогически персонал

Административен отдел

Калинка Кацарова – главен счетоводител

Станка Маркина – завеждащ административна служба

Недялка Йовчева – домакин

Виолета Вълкова- технически секретар

Недко Недев- Библиотекар-архивист

Донка Плачкова- Медицински фелдшер

Калин Добрев- Длъжностно лице по защита на личните данни в училището