Учители прогимназиален и гимназиален етап

Български език и литература

Надя П. Калъбалъкова

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: Българска филология

IV ПКС

Десислава Н. Димитрова

Висше образование:

Специалност:

Славка Хр. Терзиева

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: Българска филология

Професионална квалификация: Учител по български език и литература

V ПКС

Даниела Т. Кирякова

Висше образование: Бургаски свободен университет, гр. Бургас

Специалност: Българска филология

ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Програма „Мотивирани учители“: Учител по английски език

 

Чужди  езици

Кремена П. Керемедчиева – старши учител

Висше образование: ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Специалност: Английска филология

Втора специалност: Начална училищна педагогика

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Специалност: Руска филология

III ПКС: ШУ „Епископ Константин Преславски“, ДИКПО, гр. Варна

Марияна Ст. Зехирева – старши учител

Висше образование: ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Специалност: Руска филология

Втора специалност: Български език и литература

ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Преквалификация: Учител по английски език

V ПКС

Ирина Д. Димитрова

Висше образование: СУ „Климент Охридски“, гр. София

Специалност: Българска филология

СДК: Учител по английски език

Нина Н. Николова

Висше образование: СУ „Климент Охридски“, гр. София

Специалност: Българска филология

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: „Английски език“

IV ПКС: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр.Бургас

Янка Д. Дренска

Висше образование: СУ „Климент Охридски“, гр. София

Магистър: Славянска филология (Чешки език и литература) и Българска филология

Елена Господинова

Висше образование:

Специалност:

Гюлсюм К. Мустафа

Висше образование: ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

Специалност: Руски език и турски език

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

СДК: Детски учител

IV ПКС: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

 

Математика

Калинка Т. Милчева

Висше образование: УНСС, гр. София

Магистър: Аграрна икономика

Бургаски свободен университет, гр. Бургас

Специалност: Учител по математика и информатика

Мария Ж. Златева

Висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Специалност: Учител по математика

Ваня Ив. Първанова

Висше образование: СА „Димитър Ценов“, гр. Свищов

Специалност: Маркетинг

Мустафа А. Ебазир

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: Компютърни системи и технологии

ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

Магистър: Педагогика на обучението по математика и информатика

Бургаски свободен университет, гр. Бургас

СДК: Учител по технологии и предприемачество

V ПКС: ШУ „Епископ Константин Преславски“, ДИКПО – гр. Варна

Валерия Н. Стоева

Висше образование: Технически университет, гр. Варна

Магистър: Комуникационна техника и технологии

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

СДК: Учител по информатика и информационни технологии / Учител по математика

 

Информационни технологии

инж. Милена Д. Атанасова – заместник-директор
инж. Златина Ив. Стойкова – старши учител

 Висше образование: Технически университет, гр. София

Магистър: Транспорт и енергетика

ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

Специалност: Информатика

IV ПКС: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Гергана Д. Георгиева

Висше образование: СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов

Магистър: Информатика

Професионална квалификация: Икономическа педагогика

Валерия Н. Стоева

Висше образование: Технически университет, гр. Варна

Магистър: Комуникационна техника и технологии

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

СДК: Учител по информатика и информационни технологии / Учител по математика

Нели Ст. Желязкова

Висше образование: СА „Димитър Ценов“, гр. Свищов

Магистър: Счетоводство и контрол

СДК: Икономическа педагогика

Тракийски университет, гр. Стара Загора

СДК: Английски език

Илияна Н. Филипова – технологии и предприемачество

Образование: Институт за учители по практика, гр. Сливен

Специалност: Учител по Технологии и предприемачество
V ПКС: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

 

Природни науки

Радослава Д. Колева – биология и химия

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: Учител по биология и химия

V ПКС: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Албена Г. Гарабедян – ХООС и ЧО

Висше образование: Бургаски свободен университет, гр. Бургас

Специалност: Стопанско управление

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: ИИТХХО
Цвета Г. Манева-Стоянова – физика

Висше образование: Технически университет, гр. Габрово

Магистър: Електронна техника

Мария П. Сеферова – география и икономика

Висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Магистър: География и геоекология

IV ПКС: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

 

Обществени науки

Калин П. Добрев – история и цивилизации – старши учител

Висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Специалност: Български език и история

IV ПКС: ДИПКУ, Тракийски университет, гр. Стара Загора
Добрин Тодоров – история и цивилизации

Висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Специалност: История

Нина В. Николова – философия

Висше образование: ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

Магистър: История

Изкуства

Станка К. Андонова – музика – старши учител

Висше образование: АМТИ, гр. Пловдив

Специалност: Музикална педагогика

II ПКС: ДИУУ, СУ „Климент Охридски“, гр. София

Севдалина Р. Проданова – изобразително изкуство – старши учител

Висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Магистър: Графика / Преподавател по изобразително изкуство и естетика

V ПКС: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Георги М. Иванов – изобразително изкуство

Висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Специалност: Църковни изкуства / Учител по изобразително изкуство

Магистър: Стенопис

Стоян В. Василев – изобразително изкуство

Висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Специалност: Изящни изкуства – графика / Учител по изобразително изкуство

 

Физическо възпитание и спорт

Павел К. Алексиев

Висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт

IV ПКС: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново
Полина П. Минкова

Висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Специалност: Учител по физическо възпитание и спорт

Магистър: Учител по физическо възпитание и спорт с деца със специални образователни потребности

IV ПКС: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново
Николай Г. Гочков

Висше образование: Икономически университет, гр. Варна

Специалност: Маркетинг

ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

Магистър: Педагогика на обучението по физическо възпитание

Калин М. Мелихранов

Висше образование: НСА „Васил Левски“, гр. София

Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт