Първи клас 2024/2025

За учебната 2024/2025 обявяваме:

  • 110 свободни места за прием в 1. клас;

  • 5 паралелки;

  • 22 ученици в паралелка.

Педагогически екип

Всички първокласници ще изучават един час седмично английски език.
По желаниe на родителите и при сформиране на група от 15 ученици – изучаване на чужд език:
  • Френски език;
  • Немски език;
  • Руски език.

И още:

Целоденвна организация на учебния процес в първи клас

Извънкласни и извънучилищни дейности

Материална база

Уважаеми родители, информираме ви, че записването за първи клас за учебната 2024/2025 година се осъществява чрез електронна система https://www.uburgas.org/ .Итегрираната информационна система за записване и класиране на деца в първи клас на териротрията на Община Бургас е създадена, за да улесни родителите, служителите в учебните заведения и администратори при подаване на заявления и изготвяне на класирането. Правилата за приема на деца в първи клас в учебни заведения на територията на Община Бургас за учебната 2024/2025 може да намерите тук.

План за прием в 1. клас 2024 -2025.

 

Дневен режим:

От 8:30 до 17:00 часа

СУ „Константин Петканов“ осигурява дежурни учители от 7:30 до 18:00 часа

в помощ на работещи на отдалечени места родители.


Ако искате да получите допълнителна информация, обърнете се към нас!

Директор: Ивайло Марков – 0876335444

Заместник директор учебна дейност: инж. Милена Атанасова – 0878268555

Заместник директор учебна дейност: Калин Добрев – 0878557123