Работна среща по програма Erasmus+ се проведе в СУ „Константин Петканов“

Работна среща, свързана с разпространение на дейностите по проведения обмен на добри практики свързани с превенция на отсъствията и отпадането на ученици от образователния процес в гр. Албасете, кралство Испания по проект EOS “Empathique and Оpen School”се проведе в СУ „Константин Петканов“, гр. Бургас. На срещата г-жа Жанета Димитрова – старши експерт по чужд и майчин език в РУО Бургас, координатор по проекта от българска страна представи дейностите от предишни мобилности по проекта на програма Erasmus+.

По време на срещата директори, заместник-директори и учители от различни училища, представители на институции, предоставящи социални услуги към Община Бургас, се запознаха с образователната система на кралство Испания, със законодателството свързано с обхвата на ученици, превантивните мерки и похвати свързани с намаляване на отсъствията и отпадането на учениците от образователната система, с протокол за допуснати отсъствия, с протокол P.I.S.A както и добри практики.

След като се запознаха и с диференциацията на отсъствията и механизмите за тяхното преодоляване, някои от участниците в срещата споделиха своите практики както и  трудностите с които се сблъскват в ежедневната си работа за преодоляване отпадането на ученици от образователната система. Обсъдени бяха и съвместната работа в други институции, участващи в дейностите по задържане на учениците в училище.

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.