Ръководство

Ивайло Нанев Марков

Директор

инж. Милена Димитрова Атанасова

заместник-директор учебна дейност

Калин Петров Добрев

заместник-директор административна дейност

Стоян Кирилов Мерджанов

заместник-директор учебна дейност