Ръководство

Даринка Колева Иванова

Директор

Мара Димова Цекина

заместник-директор учебна дейност

инж. Милена Димитрова Атанасова

заместник-директор учебна дейност

Калин Петров Добрев

заместник-директор административна дейност