Съобщения

 

 

СУ „Константин Петканов“ има следното инвестиционно предложение: благоустрояване на футболно игрище. Съобщението е по чл.95, ал.1 от ЗООС.