Учебни планове

Училищни учебни планове 2022/2023 година

 

1 „а“ клас          2 „а“ клас          3 „а“ клас          4 „а“ клас

1 „б“ клас          2 „б“ клас          3 „б“ клас          4 „б“ клас

1 „в“ клас          2 „в“ клас          3 „в“ клас          4 „в“ клас

1 „г“ клас          2 „г“ клас                                        4 „г“ клас

 

5 „а“ клас         6 „а“ клас          7 „а“ клас

5 „б“ клас         6 „б“ клас          7 „б“ клас

7 „в“ клас

 

8 „а“ клас         9 „а“ клас          10 „а“ клас          11 „а“ клас

8 „б“ клас         9 „б“ клас          10 „б“ клас          12 „а“ клас