Училищна програма за превенция на ранното напускане и отпадане на учениците от училище за учебната 2023/2024