Учители начален етап

I а клас          Зорница Ст. Колева – старши учител, класен ръководител

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: Предучилищна и начална училищна педагогика

I ПКС: ДИПКУ, Тракийски университет, гр. Стара Загора

                             Тяна Д. Арнаудова – учител

Висше образование: Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: Индустрален мениджмънт

Бургаски свободен университет, гр. Бургас

Магистър: Предучилищна и начална училищна педагогика

V ПКС

   I б клас            Гинка Ив. Германова – учител, класен ръководител

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

V ПКС

           Галина Зафирова-  учител

Висше образование:

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

V ПКС

    I в клас         Ивелина Д. Тенева – учител

Висше образование: ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

Специалност: Българска филология

Магистър: Начална училищна педагогика

IV ПКС: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

                        Биляна Байчева-  учител

Висше образование:

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

V ПКС

      I г клас         Николина П. Драганова – старши учител

Висше образование: ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Специалност: Начална училищна педагогика

IV ПКС

                        Мария Бахчеванова- учител 

Висше образование:

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

IV ПКС

   I д  клас       Петя Д. Иванова – учител, класен ръководител

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: Начална училищна педагогика

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Магистър: Информационни и комуникационни технологии в началното училище

V ПКС: ШУ „Епископ Константин Преславски“, ДИКПО – гр. Варна

       Йонка Й. Николова – старши учител

Висше образование: Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

IV ПКС

II а клас        Мария Д. Рашева – учител, класен ръководител

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: Начална училищна педагогика

IV ПКС: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

                       Петя Р. Десподова – учител

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: Начална училищна педагогика

II б клас       Димитринка А. Куцарова – учител, класен  ръководител

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: Предучилищна и начална училищна педагогика

IV ПКС: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

                       Милена Д. Бойчева – главен учител

Висше образование: ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

Специалност: Начална училищна педагогика

IV ПКС: Тракийски университет, гр. Стара Загора

 

II в клас         Димитринка П. Николова – старши учител, класен ръководител

Висше образование: ПУ „Паисий Хилендарски“

Специалност: Начална училищна педагогика

IV ПКС: ДИПКУ към Тракийски университет, гр. Стара Загора

                         Кирил Пл. Пенчев – учител

Висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Специалност: Финанси

ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Магистър: Начална училищна педагогика

V ПКС: СУ „Св. Климент Охридски“, ДИУУ София

 

II г клас       Елица Й. Василева – учител, класен ръководител

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: Предучилищна и начална училищна педагогика

IV ПКС:

                      Светла Кръстева –  учител

Висше образование:

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

 

III а клас      Соня Ив. Йовчева – учител,  класен ръководител

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: Предучилищна и начална училищна педагогика

III ПКС:

                           Пламена Ив. Станчева – учител

Висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Специалност: Френска филология

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: Начална училищна педагогика

 

III б клас      Силвия М. Чакърова – старши учител,  класен ръководител

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: Начална училищна педагогика с чужд език

ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Магистър: Комуникативни нарушения

V ПКС: ДИПКУ Стара Загора

                           Стаматка В. Павлова – учител

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: Предучилищна и начална училищна педагогика

V ПКС

 

III в клас           Златка В. Петкова –  старши учител, класен ръководител

Висше образование: ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Специалност: Начална училищна педагогика

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: Предучилищна и начална училищна педагогика

IV ПКС: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

                            Петя Г. Стоянова –  учител

Висше образование: ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Специалност: Начална училищна педагогика с чужд език

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: Информационни технологии 1.-4. клас

 

III г клас      Женя А. Костадинова – старши учител, класен ръководител

Висше образование: ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Специалност: Начална училищна педагогика

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: Начален учител с английски език

III ПКС: ШУ „Епископ Константин Преславски“, ДИКПО – гр. Варна

                   Виолета Йовчева – учител

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

 

IV а клас           Радостина Т. Бахчеванова-Георгиева – старши учител, класен ръководител

Висше образование: Университет  „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистър: Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ

Магистър: Информационни технологии 1-4 клас

III ПКС: СУ „Св. Климент Охридски“, ДИУУ София

                            Росица Д. Майсторова – старши учител

Висше образование: ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

Специалност: Начална училищна педагогика

V ПКС

 

IV б клас           Тонка К. Божинова – старши учител, класен ръководител

Висше образование: СУ „Климент Охридски“, филиал Благоевград

Магистър: Педагогика за подготовка на начални учители

V ПКС

                            Димитринка Хр. Чолакова – старши учител

Висше образование: ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив

Магистър: Начален учител със специализация специална педагогика

V ПКС

 

IV в клас            Роса Сл. Петрова – старши учител, класен ръководител

Висше образование: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: Предучилищна и начална училищна педагогика

V ПКС: Тракийски университет, гр. Стара Загора

                            Цветелина П. Драганова – старши учител

Висше образование: Университет „Проф. д-р  Асен Златаров“, гр. Бургас

Магистър: Предучилищна и начална училищна педагогика

Специализация: Управление на образованието

V ПКС: Тракийски университет, гр. Стара Загора

 

Кремена Петрова Керемедчиева- старши учител

Чужд език- 1-4 клас

Висше образование:

Специалност:

III ПКС

 

Йордалена Я. Стоянова – учител

Висше образование: Бургаски свободен университет, гр. Бургас

Магистър: Предучилищна и начална училищна педагогика

Специализация: Изобразително изкуство

Стоян В. Василев – изобразително изкуство

Висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Специалност: Изящни изкуства – графика / Учител по изобразително изкуство