Център за личностна подкрепа

Жасмина Т. Томова

психолог, психотерапевт

 

Ивета Ст. Кабалакова

логопед

 

Луиза П. Петрова

ресурсен учител

 

Тюляй С. Пъйкова

ресурсен учител