Център за личностна подкрепа

Галина Д. Христова

Педагогически  съветник

4-то ПКС

Жасмина Т. Томова

психолог, психотерапевт

5-то ПКС

Ивета Ст. Кабалакова

логопед

5-то ПКС

Луиза П. Петрова

ресурсен учител

5-то ПКС

Тюляй С. Пъйкова

ресурсен учител