ЧЛЕНОВЕ

 1. Елена Андонова-председател
 2. Антон Тенев-член
 3. Радостина Деличева-член
 4. Диляна Христова- член
 5. Михаела Тачева-член
 6. Марина Гроздева-член, представител на финансиращия орган, определенот Община Бургас по чл. 13, ал.2 от Правилника за създаването, стройството и дейността на обществените съвети към училищата.
 7. Донко Димитров-член, представител на работодателите, определен от Областен управител на гр. Бургас по чл. 13, ал.2 от Правилника за създаването, стройството и дейността на обществените съвети към училищата.

 

Резевни членове на Обществения съвет към СУ  „Контантин Петканов“- гр. Бургас:

 1. Михаела Георгиева
 2. Теодора Чолакова
 3. Златка Стефанова
 4. Валя Кирилова
 5. Азиза Ширилова
 6. Мартин Ангелов-член, представител на работодателите, определен от Областен управител на гр. Бургас по чл. 13, ал.2 от Правилника за създаването, стройството и дейността на обществените съвети към училищата.