Monthly Archives: ноември 2021

Днес, госпожа Иванова – директор на училището, постави начало на дейностите по проект ПУДООС. Бяха закупени пейки, научна лаборатория, парници, градински инвентар и други. Родителската общност се включи активно в реализирането на проекта с монтажни дейности, почистване и труд. Така […]