НП „Иновации в действие“ за учебна 2022-2023 година

СУ „Константин Петканов“ е сред одобрените по  НП „Иновации в действие“ за учебна 2022-2023 година. Училището кандидатсва по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“  и  по Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“. Чрез програмата се осигурява подкрепа за създаване на иновативна учебна среда и нови методи на преподаване. Това ще доведе до по-бързо трансформиране на съществуващата класно-урочна организация на учебния процес и ще повиши мотивацията за учене. Училището става част от мрежата на иновативните училища за споделяне на опит.

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.