Monthly Archives: декември 2021

„Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа“ е девизът на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2014-2021). Ние също вяраме, че големите промени се случват, когато работим заедно, затова участваме и ще допринесем с нашата експертиза […]