Пречиствателна станция „Ясна поляна“ посрещна ученици на СУ „К. Петканов“

Учениците от Средно училище „Константин Петканов“ гр. Бургас, посетиха язовир „Ясна поляна“. Инициативата е част от дейностите по проект “Променяне се с климата“. Водата е богатство! В това се увериха учениците от 5а клас при своето посещение на пречиствателната станция  в с. Ясна поляна. Децата се запознаха с процеса на пречистване на водата, за да може тя да се превърне в годна за пиене и да стигне до домовете ни. Нашите домакини любезно ни обясниха за промените в нивата на язовира и как те зависят от валежите, които са „рожба“ на промените в климата.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СУ „Константин Петканов“ гр. Бургас , и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.