„Променяме се с климата“ – посещение на Метеорологична станция Бургас

По случай Денят на водата и като част от проект “Променяне се с климата“ учениците от Средно училище „Константин Петканов“ гр. Бургас, посетиха Метеорологичната станция в града, която е разположена в Морската градина. Наблюдаваха почасовото измерване на температурата, количествата паднали валежи и посоката на вятъра в града. Имаха възможност да разгледат книгата, в която повече от сто години се нанасят тези данни. Това наведе учениците на мисълта да създадем в училище собствена измервателна система за вода. Беше направен съд за събиране на дъждовна вода, който учениците поставиха във вътрешния двор. Седмокласниците поеха инициативата да водят дневник, в който да отчитат количествата дъждовна вода.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СУ „Константин Петканов“ гр. Бургас , и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

 

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.