Предстоящи състезания – организация и документи

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че предстои да се проведат математическите състезания „Европейско кенгуру“ и „Пролетно математическо състезание за учениците от 4. клас“

Тук ще намерите информация за регистрация и участие, както и лесен достъп до необходимите документи.

МС „Европейско кенгуру“ 2022

Състезанието включва 9 отделни теми за учениците от 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5.-6. клас, 7.-8. клас, 9.-10. клас и 11.-12. клас.

В срок до 04.03.2022 г. родителят/настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/ подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на състезанието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код. В заявлението за участие в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за съответния ученик, декларира, че е запознат и приема правилата на Регламента на състезанието.

Необходимите документи можете да изтеглите ТУК

Пролетно математическо състезание 2022 за учениците от 4. клас

За участието си в състезанието в срок до 11.03.2022 г. родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика,подава до директора на училището, в което ученикът се обучава, заявление за участие и декларация за информираност и съгласие (по образец). При липса на изрично изразено съгласие резултатите на съответния ученик от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика и се предоставя възможност същите да не бъдат включени в снимковия материал.

Необходимите документи можете да изтеглите ТУК

 

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.