„Променяме се с климата“ – велопоход

Учениците на Средно училище „Константин Петканов“ вече могат да се възползват от най-новата придобивка – велостоянка, предоставена от нашите приятели и партньори – „БМФ Порт Бургас“ АД.

Откриването се постави с организиран велопоход, инициаран от ученическия съвет и част от капанията „Stop на климатините промени  – мисия възможна“. Идеята беше прегърната от цялата училищна общност – ученици, родители, учители и приятели. Целта е да покажем своя ангажимент към природата и като общество да ангажираме повече последователи с личен пример. Бяха демонстрирани  масйторски умения по управление на велосипед и тротинетка.

Гимназистите от специалност „Графичен дизан“, изготвиха маршрутни пътни карти с велоалеите и велостоянките на град Бургас.

Всички тези инициативи са част от проект „Променяме се с климата“. Той цели повишаване на осведомеността за влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както и за мерките по смегчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които могат да се предприемат. Като партньор по проекта, СУ „Константин Петканов“ ще бъде домакин на предстоящата на 27.06.2023 г. заключителна конференция.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СУ „Константин Петканов“, и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.