Училищна готовност

Понятието „училищна готовност“.

Тази готовност може да се раздели на готовност за учене и готовност за училище.
Училищната готовност най-вече се отнася до второто понятие, означаващо определено ниво на физическо, интелектуално,социално и емоционално развитие, които детето трябва да притежава преди постъпване в училище.
Основното различие между готовността за учене и училищната готовност е, че първото понятие се прилага към учащите във всички възрасти, а второто само към деца, на които им предстои да постъпят в първи клас като, разбира се, за да се направи подробен и изчерпателен профил на детето преди постъпването му в училище, трябва да се обследват и двете страни на понятието.
При диагностиката се разглеждат и оценяват различни сфери на развитие: езикови, академични, психо-моторни, емоционални, социални и др. Задължително е да се оценят личностната, интелектуалната и социално-психологическата готовност на детето, като трябва всяка една от тях да е равномерно развита спрямо останалите, за да се счита детето за готово.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ГОТОВНОСТ НА ДЕТЕТО ЗА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

Психологическата готовност към училищно обучение предполага многокомпонентно образование.
Преди всичко у детето трябва да има желание за отиване в училище, тоест мотивация за учене.
Трябва да се формира социална позиция ученик, то трябва да може да си взаимодейства с връстниците си, да изпълнява изискванията на учителя/те и да контролира поведението си.
Основно в предучилищното детство се счита умението на детето да играе в ролеви, сюжетни и които са най-важни за училище, игрите с правила.
То моделира в игрите своето отношение към обкръжаващия свят, проигравайки в различни ситуации – в едни е лидер, в други подчинен, в трети осъществява съвместна колективна дейност с другите деца и възрастни. Общо развиващият период в индивидуалното развитие на детето се постига с разнообразни социални взаимоотношения, връзки. Затова е много важно в предучилищния период на детето, то да се научи да играе. В противен случай натоварването в училище може да се окаже прекомерно и да доведе до появата на невротични симптоми: капризност, лесна раздразнителност, плачливост, страх от съучениците и от учителя, и даже отказ да ходи на училище.
Детето от предучилищна възраст има огромни възможности за развитие и способности да възприема. У него е заложен инстинкта за познания и изследване на света, да открие, да разгадае, да опознае.
Важно е, детето да пристъпи прага на училището с увереност. Тогава ученето за него ще бъде не тежко и непосилно психическо бреме, а радост и удовлетворение от постигнатите лични резултати, което се явява основа за успешното овладяване на знания, умения и навици, а също така за поддържане на оптимален темп на дейност.

Повече за училищната готовност можете да намерите в следващата презентация: „Училищна готовност“


Жасмина Томова е детско – юношески психолог, позитивен психотерапевт – консултантско ниво в СУ “Константин Петканов”, Бургас

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.